Yıkama Sistemleri

Neue Herbold Plastik Yıkama Üniteleri

Geri dönüşümde kullanılan hurdalar çoğu kez karışık ve kirli olduğundan, tekrar kullanıma hazır bir hale gelebilmesi için bir takım aşamalardan geçmek zorundadır. Bu malzemelerin öncelikle temizlenebilmesi için yıkama sistemi kullanılmalıdır.

Bu sistemler ihtiyaca ve talebe göre hazırlanabilmektedir. Bir örnek teşkil etmesi açısından adımlar aşağıda belirtilmiştir:

1.      Ayrıştırma bandı
Ön ayrıştırmanın yapıldığı bu bölümde, kırılamayacak atıklar ayrıştırılır ve kalan malzeme diğer aşamaya geçer.

2.      Taşıma rampası
İlk aşamadan geçen malzemeler bu ünite sayesinde granülatöre gönderilir. Bu ünitede metal bulunmamasının nedeni, sonraki aşamada metal seperatörünün malzeme içinde yapacağı aramadan kaynaklanmaktadır.

3.      Metal detektörü
Granülatöre zarar gelmemesi için bu aşamada malzemenin içinde bulunan ve ilk aşamada gözden kaçan malzemeler denetlenir.

4.      Granülatör
Burada yer alan sistemde ayrıştırılmış malzemeler 10-15 mm boyutlarına getirilerek sonraki aşamaya hazırlanır.

5.      Emiş Sistemi
Bu sistem granülatörde kırılan malzemenin aktarımını yapmakla görevlidir.

6.      HS Seperatör Sistemi
HS Seperatörleri malzemenin içinde kalan yapışkan ve diğer kirliliklerin ayrıştırılması için kullanılmaktadır.

7.      FS ön silo
Kırılan malzemenin toplanmasını ve bundan ötürü yıkama bölümünün eşit miktarda beslenmesini sağlayan opsiyonel bir birimdir.

8.      IW Yıkama Ünitesi
PET gibi malzemlerin yüzey temizliğini yapmak için geliştirilmiş olan ünitelerdir.

9.      Makas (Opsiyon)
Gerektiğinde malzemenin sıcak yıkama bölümüne veya ayrıştırma haznesine aktarılmasını sağlar.

10.   TB Ayrıştırma haznesi
<1g/cbm ile >1g/cbm olan malzemelerin birbirinden ayrılmasını sağlayan ünitedir.

·         Spesifik yoğunluğu >1g/cmb(PET) olan malzemeler bir burgu yardımıyla mekanik kurutmaya gönderilmektedir.

·         Spesifik yoğunluğu <1g/cmb(PET) olan malzemeler bir burgu yardımıyla çöp konteynırına gönderilmektedir.

11.   TM Mekanik Kurutucu
Hammadde yüzeyinin kurutulması için kullanılır.

12.   Emiş sistemi
Hammaddenin mekanik kurutucudan taşınmasını sağlayan sistemdir.

13.   TT Termik Kurutma Sistemi
Geri dönüştürülen malzemenin hammadde olarak kullanılabilmesi için yapılan son kurutma işlemi için geliştirilen bir teknolojidir.

14.   HS Toz ayrıştırıcı
Nihai ürün kalitesinin yükseltilebilmesi için, toz ve ufalanmış parçaları ayrıştırarak sadece sabit ölçüdeki malzemelerin ayrılmasını sağlayan bir sistemdir.

 
 


Ürün Grupları

» Graeff
» Eprotec